Najave

UPUTE ZA DOLAZAK NA PRVI SAT

 

"Kako emocije utječu na tijelo" - snimka predavanja

26.11. Dan poligona YogaPRO - cijeli dan besplatnih satova joge!

 

27.11. Joga s kotačem - radionica 

 

4.12. "Bandhas unvield" radionica skokova i vinyasa u I. seriji

 

 

 

 

OM joga e-Bilten