Sanja Radović: Jogijska psihologija - Upute za sretan život

 

Praksa joge neminovno vodi u promjenu osobnosti: postajemo mirniji, sretniji, iskreniji. Čistimo iz života viškove - jer znamo u našoj jezgri čuči savršeno, sretno i mirno biće.


Kako se to dogodi? Praksa nam daje uvid da je život – kao i praksa – pun nasilja, laži, nagomilavanja, zavisti, želja… I čim krenemo u čišćenje, čim uočimo vlastite navike i neželjena ponašanja koja vode u neminovnu patnju – život postaje jednostavniji a bogatiji, a mi sretniji.

Iako je joga 99% posto praksa, taj 1% teorije čini ogromnu razliku u brzini postizanja sretnog života.

Ciklus smo započeli ovim predavanjem o temeljnim postulatima tradicionalne znanosti joge, zadržali se na uputama za jogijski život i ponašanje, pojasnili osnovne prepreke jogi i zašli u vlastitu prirodu, obrasce ponašanja, akcije i reakcije…  Jer kad krenemo u jogijsku filozofiju – zadiremo duboko u vlastitu psihu.

Snimljeno u studiju OM joge, 9. užujka 2018.

Autorica: Sanja Radović,

 

Ostala predavanja  Naslovnica