Sanja Radović: Tapas (disciplina) prema Joga Sutrama

 

Osmo predavanje iz ciklusa "Jogom do sreće", temeljeno na Patanjalijevim "Joga Sutrama", bavi se konceptom discipline, odnosno - da budemo još precizniji - goruće želje za vlastitom praksom (tapas).

Ništa bez discipline. Razumijevanje ovih naprednih jogijskih koncepata je nužno, ali ne i dovoljno. Spoznaju treba pretočiti u životu, u vlastitu svakodnevnu praksu i iznad svega - u tome biti i ostati jako dosljedan.

Što ne znači da po putu treba patiti! Upravo suprotno, goruća želja za razvojem vlastite prakse treba biti ugodna, bez velikog "presinga" i uključivati puno bezuvjetne ljubavi prema samom sebi kako ne bi postala samom sebi svrha i, umjesto rješenja - samo postala novi izvor srama, krivnje i bijesa.

Snimljeno u studiju OM joge u Zagrebu, 7. ožujka 2016.

Autorica: Sanja Radović,

Snimljeno 7. ožujka 2016. u studiju OM joge

 

Ostala predavanja  Naslovnica